Category «health news»

กระตุ้นการรับเซลล์เพื่อให้เซลล์ติดอยู่

“ลำดับเฉพาะนี้ดึงดูดสายตาของเราเพราะมันกระตุ้นการรับเซลล์เพื่อให้เซลล์ติดอยู่, โยกย้ายและแพร่ขยาย” Ameer กล่าว “จากนั้นเราตัดลำดับเพื่อหาขนาดขั้นต่ำที่เราต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้” ด้วยการใช้ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของลามิเนตมากกว่าโปรตีนทั้งหมดจึงสามารถสังเคราะห์ได้ง่ายในห้องปฏิบัติการซึ่งทำให้สามารถทำซ้ำได้มากขึ้นและยังทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ